SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Ředitel školy byl oceněn k příležitosti Dne učitelů

Moravskoslezský kraj ocenil své pedagogy u příležitosti Dne učitelů

Celkem 25 pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje ocenili v pátek 28. března 2014 zástupci kraje na slavnostním vyhlášení ve velkém sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Moravskoslezský kraj oceňuje pedagogy každým rokem u příležitosti Dne učitelů.

Poděkování v podobě pamětního listu, finančního daru a květin předali pedagogům hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák spolu se svými náměstky Věrou Palkovou a Svatomírem Recmanem.

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014.

Výrazná pedagogická osobnost roku

Mgr. Jaroslav Knopp (33 let praxe)

Pan Mgr. Knopp vykonává funkci ředitele Střední školy technických oborů v Havířově-Šumbarku 5 let. Velkou pozornost věnuje spolupráci se sociálními partnery a novými významnými podnikatelskými subjekty.

Pod vedením Mgr. Knoppa škola realizuje mnoho projektů, např. byl úspěšně dokončen projekt Multifunkční posluchárna nebo projekt Modernizace výuky pro komplexní rozvoj žáků technických oborů, jehož výsledkem je nová laboratoř strojírenských měření, nové učebny diagnostiky motorových vozidel a zavádění informačních technologií do výuky ekonomických předmětů. Mgr. Knopp je uznávanou autoritou mezi žáky i zaměstnanci.

Pečuje o dobré pracovní vztahy, vzájemnou úctu a toleranci nejen mezi pedagogickými pracovníky, ale i mezi všemi zaměstnanci a žáky. Kolektivem pedagogických pracovníků je uznáván zejména pro profesionální přístup k řízení školy a pro své lidské kvality.zpět na „Poděkování škole“pokračujte na „Škola na konci roku získala ocenění“