SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem proběhly volby do školské rady při SŠTO, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 dne 21. března 2018.

Školskou radu tvoří:

Členové jmenováni zřizovatelem:

  • Ing. Pavel Viertigroch – předseda školské rady
  • p. Bohuslav Hamrozi

Členové zvolení ve volbách zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

  • p. Ján Štromp
  • pí Lucie Mikuloková

Členové zvolení ve volbách pedagogickými pracovníky školy:

  • Mgr. Drahomíra Pólová
  • Mgr. Andrea Obracajová