SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Maturitní zkouška

Upozornění pro maturanty!!!

Přihlášky k maturitní zkoušce v květnu 2019 se podávají od 19. listopadu do 30. listopadu 2018.

Třídy 4.AT, 2.P, 3.DP budou vyplňovat přihlášky hromadně. Žáci s opravnými termíny se domluví individuálně s Mgr. N. Kurzejovou.

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji modifikoval, a „maturitní“ vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.

Maturitní zpravodaj

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. – konání maturitní zkoušky v roce 2019

soubor pdf 561/2004 Sb., ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
soubor pdf Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
soubor doc Formulář – Seznam literárních děl z ČJaL
soubor doc Kánon – Hlavní školní seznam literárních děl z ČJaL
soubor docx Kánon – dodatek
soubor pdf AJ – Maturitní okruhy 2018/19


pokračujte na „Maturitní zkouška - podzim 2018“