SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Maturitní zkouška

Upozornění pro maturanty!!!

Přihlášky k maturitní zkoušce v září 2018 se podávají do 25. 6. 2018. Termín podpisu přihlášky si domluvte s Mgr. N. Kurzejovou.

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji modifikoval, a „maturitní“ vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.

Maturita 2018 Model maturitní zkoušky pro rok 2018

soubor pdf Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018
soubor pdf 561/2004 Sb., ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
soubor pdf Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
soubor doc Formulář – Seznam literárních děl z ČJaL
soubor doc Kánon – Hlavní školní seznam literárních děl z ČJaL
soubor docx Kánon – dodatek


zpět na „Maturitní zkouška - podzim 2018“pokračujte na „Povolené pomůcky k MZ“