SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Maturitní zkouška

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji modifikoval, a „maturitní“ vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.

Maturitní zpravodaj

Příkaz TV 006/2019 Maturitní zkouška – PODZIM 2019

Příkaz TV 006–2019 dodatek č.1

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. – konání maturitní zkoušky v roce 2019

soubor pdf 561/2004 Sb., ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
soubor pdf Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
soubor doc Formulář – Seznam literárních děl z ČJaL
soubor doc Kánon – Hlavní školní seznam literárních děl z ČJaL
soubor docx Kánon – dodatek
soubor pdf AJ – Maturitní okruhy 2018/19


zpět na „Maturitní zkouška - podzim 2019“pokračujte na „Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019“