SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Závěrečná zkouška

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Základní informace

  • Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
  • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
  • Pro písemnou zkoušku se témata vygenerují z JSZZ a ředitel následně každému žákovi jedno z nich přidělí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
  • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
  • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Příkaz Ř ZZ TV 003/2020 – Změna ternínů

Rozpis praktické závěrečné zkoušky