SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Domov mládeže

Vítáme Vás na webových stránkách domova mládeže.

Poskytujeme žákům různých středních škol ubytování, kvalitní celodenní stravování, příjemné prostředí a vybavení domova vytvářející dobré podmínky pro studium a plnohodnotné využití volného času. Snažíme se, aby žáci u nás našli spolehlivé zázemí i dostatek soukromí, aby se v domově cítili skutečně jako doma. Příjemný pobyt v našem domově mládeže přejí vychovatelky a ostatní zaměstnanci školy.

Umístění domova mládeže

Domov mládeže je součástí Střední školy technických oborů na ulici Lidická 1a/600 v Havířově-Šumbarku. Nachází se v sousedství školní budovy, tělocvičny a sportovního venkovního hřiště – spojovací chodbou je možný přímý vstup do těchto prostor.

Kapacita domova mládeže

Nabízí kapacitu 32 míst ve dvoulůžkových pokojích. Domov mládeže nyní uspokojuje všechny žádosti žáků o ubytování.

Provoz domova mládeže

Domov mládeže je v provozu během školního roku kromě prázdnin, víkendů a svátků. Provoz začíná v neděli v 17.00 hodin a končí v pátek v 15.00 hodin.

Ubytování žáků

Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie. Vybavení a prostory DM plně odpovídají současným požadavkům. Ubytování je poskytováno na dobu určitou na jeden školní rok.

Ubytovací buňky tvoří vždy dva samostatné dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Ke standardnímu vybavení pokoje patří válenda s úložným prostorem, uzamykatelná šatní skříň, pracovní stůl s židlí, stolní lampa. Žák má možnost využívat uzamykatelný botník. Žákům je poskytováno ložní prádlo. Ve všech pokojích je instalováno pevné internetové připojení.

Žákům je k dispozici společenská místnost s připojením na internet, televizí a společenskými hrami a herna stolního tenisu. Patro je vybaveno kuchyňkou s lednicí, myčkou, pračkou, indukčním vařičem, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou.

Podmínky ubytování žáka a poplatky za ubytování

Základní podmínkou je doručení přihlášky k ubytování do domova mládeže. I v průběhu školního roku jsou možné nástupy žáků k ubytování v DM. Na vyžádání Vám přihlášku k ubytování zašleme současně s informacemi o domově mládeže. Přihlášku lze také stáhnout zde.

Poplatek za ubytování činí 1 000,–- Kč/měsíc/žák

Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet SŠTO u Komerční banky, č. ú. 27–2864370227/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka (nově nastupujícím žákům bude evidenční číslo přiděleno), do kolonky zpráva pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení žáka a účel platby nebo v hotovosti v pokladně školy do 15. dne stávajícího měsíce. Poměrná část poplatku se vrací pouze v případě školních prázdnin, svátků ve všední den a dny volna uděleného ředitelem školy.

Stravování žáků

Ubytovaní žáci SŠTO Lidická 1a/600 jsou povinni odebírat celodenní stravu ve školní jídelně. Žáci z jiných škol mohou odebírat oběd ve škole, kterou navštěvují, jinak pro ně platí odebírání celodenní stravy. Odběr a regulace stravy se uskutečňuje na objednávkovém terminálu v jídelně pomocí čipu, který žák obdrží při nástupu na ubytování. Záloha na čip je 100,–- Kč a bude vrácena po ukončení pobytu.

Přihlášení a odhlášení stravy může být provedeno na objednávkovém terminálu ve školní jídelně a nebo internetovým online systémem. Přihlašovací údaje do online systému obdrží každý strávník u vedoucí stravování. Objednat nebo zrušit stravu lze pouze v určitém časovém předstihu, o kterém bude žák informován.

Poplatek za celodenní stravu činí 84,–- Kč/žák

Celodenní strava zahrnuje snídani + svačinu 27,–- Kč, oběd 31,–- Kč, večeře 26,–- Kč

Zájmová činnost

Aktivní využití volného času zajišťuje různorodá nabídka zájmových činností v objektu domova a školy.Volnočasové zájmové činnosti jsou zaměřeny na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností žáka.

Patří mezi ně sportovní hry v tělocvičně a na sousedícím venkovním hřišti, kolektivní pohybové aktivity jako je basketbal, sálová kopaná, florbal. Denně mohou žáci využívat hernu stolního tenisu. Nemalému zájmu chlapců se těší cvičení v posilovně.

Dívky si oblíbily nejrůznější tvůrčí činnosti a techniky v zájmových kroužcích Tvůrčí dílna. Chlapci a děvčata mají možnost si odbourat stres a únavu v Hudebně relaxačním kroužku. Zájemci o četbu mohou pravidelně navštěvovat školní knihovnu.

Denní režim domova mládeže

V domově mládeže je vytvořen denní režim, ve kterém se pravidelně střídá studium, osobní volno a čas pro zájmovou činnost. Žákům je zabezpečen nerušený průběh studijní doby. Studijní výsledky jsou pravidelně sledovány a konzultovány s učiteli. V době osobního volna nabízíme žákům zábavu, odpočinek, pohybovou činnost, prostor pro sebe a své zájmy.

Vnitřní řád domova mládeže – aktualizace 1. 9. 2018

Podmínky pobytu v domově mládeže stanoví Vnitřní řád domova mládeže. Ten vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované. Z porušování Vnitřního řádu domova mládeže plynou pro ubytovaného žáka výchovná opatření. K nahlédnutí zde.

Školní vzdělávací program

Výchova v domově mládeže probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů. Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby zájmy a postoje. Obsahem výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchova sociální, výchova k učení, výchova k trávení volného času a výchova občanská.

Kontakt:

Věra Nekulová, vychovatelka, e-mail: nekulovav@ssto-havirov.cz

Tel.: 596 802 150

Řád Domova mládeže