SŠTO – Střední škola technických oborů, Havířov-ŠumbarkE-mail

Zveřejnění termínů závěrečné zkoušky oborů L+H

Organizace závěrečných zkoušek žáků zařazených do pokusného ověřování L+H. Pravidla pokusného ověřování se upravují samostatným dokumentem dodatkem k pokusnému ověřování č. j. MSMT-4257/2021–1. Žáci třetího ročníku oboru vzdělání Autotronik s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník do 31. srpna 2021.

Závěrečnou zkoušku budou žáci konat v září 2021, za stejných podmínek, které byly stanoveny pro jarní období.

Povinné zkoušky v oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Písemná závěrečná zkouška 20. září 2021
Praktická zkouška 21. – 23. září 2021

V Havířově 11. června 2021 Mgr. Jaroslav Knopp, MBA, ředitel školy